Den 14. juli 1789 gikk en folkemengde til angrep på bastillen. I to år har Frankrikes konge sittet i husarrest i Paris som folkets fange. Nå vil han ut av byen og ta makten tilbake. Ludvigs flukt blir organisert av en svensk greve som er elskeren til dronning Marie Antoinette.

Kammertjeneren skulle vekke kongen, men da hun kom til hans gemakker var han borte. Tjenerene så etter Marie Antoinette og deres barn, men alle var borte. Kongen flyktet fra folkemassene sammen med Marie Antoinette og sine barn, Marie Therese og Ludvig Karl.

Fluktplanen lyktes – nesten. De prøvde å nå den kongetro byen Montmedy. Drouet forfølger kareten til Varennes, der han varsler nasjonalgarden og får stoppet kongen. Flukten er slutt etter 24 timer.