Kongens flukt
Det virket som kongen hadde akseptert det som hadde skjedd, men sånn var det ikke. I virkeligheten ønsket han å knuse revolusjonen. Derfor bestemte han seg å dra til andre land for å få hjelp fra soldater.

En juninatt i 1791 rullet en elegant hestedrosje ut av Paris. I vognen satt kongefamilien og noen tjenere. Kongefamilien var utkledd og hadde falske pass for å kunne dra. I byen Varennes, ikke langt fra grensen til Nederland, ble vognen stanset. De prøvde å rømme fra Paris, men så ble de sendt tilbake til Paris.

Da de kom tilbake til Paris ble de tatt i mot der den store menneskemengder tok de i mot med iskald taushet.

Tre måner etter kongens mislykkede flukt var den nye grunnloven ferdig. Grunnloven skulle bestå av lover, regler, domstoler som skulle dømme og en konge som hadde styring. Når grunnloven var ferdig skulle det bli valg.