Klasseblogg 8A 2017

We are best together❤️

Author: Anette A

Kongens flukt

Kongens flukt
Det virket som kongen hadde akseptert det som hadde skjedd, men sånn var det ikke. I virkeligheten ønsket han å knuse revolusjonen. Derfor bestemte han seg å dra til andre land for å få hjelp fra soldater.

En juninatt i 1791 rullet en elegant hestedrosje ut av Paris. I vognen satt kongefamilien og noen tjenere. Kongefamilien var utkledd og hadde falske pass for å kunne dra. I byen Varennes, ikke langt fra grensen til Nederland, ble vognen stanset. De prøvde å rømme fra Paris, men så ble de sendt tilbake til Paris.

Da de kom tilbake til Paris ble de tatt i mot der den store menneskemengder tok de i mot med iskald taushet.

Tre måner etter kongens mislykkede flukt var den nye grunnloven ferdig. Grunnloven skulle bestå av lover, regler, domstoler som skulle dømme og en konge som hadde styring. Når grunnloven var ferdig skulle det bli valg.

Det franske samfunnet

DET FRANSKE SAMFUNNET
På 1700 tallet hadde mange av kongene eneveldig makt. Det betyr at kongen bestemte og styrte alt i landet.
Dette gjaldt bland annet Frankrike. Folket sa at kongen var «håndplukket» av Gud. De mente at Gud valgte han til å styre landet.

Det var andre en kongen som hadde makt og gods. Adelsmenn hadde mye penger og de eide mange av landområdene til å ha så mye gods så betalte ikke adelsmennene noe skatt. Isteden for betalte bønnene og landarbeiderne skatt til adelsmennene. Grunnen var at mange av bønnene og landarbeiderne bodde på landområdet til adelsmennene. 2% av befolkningen i Frankrike eide 1/3 eller 33% av Frankrike.

Adelsmennene hadde også enda flere fordeler. De kunne få de fineste jobbene. Det var bare folk med så mye gods som kunne få disse jobbene. Men selv om det var adelsmenn og folk med høy rank som kunne få disse jobbene, så var en del av dem langt ifra smarte.

Siden adelsmennene hadde så mye gods og makt, så krevde de at de skulle bestemme med kongen, men det skjedde ikke. Borgerne hadde også en del penger og utdanning, men de hadde ikke politisk makt som adelsmenn og kriken.

Borgerne kunne også være rike forretningsmenn og kjente advokater. Borgerne syntes det var teit at adelsmennene fikk de fineste jobbe bare fordi de kom fra fine og gamle familier. Kongen og dronningen var ikke særlig likt av folket fordi kongen, Ludvig den 16 var veldig ubesluttsom og han var ikke oppdratt til å bli konge.

Dronningen het Marie Antoinette. Hun kom fra Østerrike og likte for det meste og feste og brukte mye penger på kjoler og tull. Hun brydde seg lite om hvordan folket hadde det. Hun ble dårlig likt og ble kalt for dama fra Østerrike og strutsehøna.

 

© 2021 Klasseblogg 8A 2017

Theme by Anders NorenUp ↑