Klasseblogg 8A 2017

We are best together❤️

Author: karinu1103

Kongens flukt

Den 14. juli 1789 gikk en folkemengde til angrep på bastillen. I to år har Frankrikes konge sittet i husarrest i Paris som folkets fange. Nå vil han ut av byen og ta makten tilbake. Ludvigs flukt blir organisert av en svensk greve som er elskeren til dronning Marie Antoinette.

Kammertjeneren skulle vekke kongen, men da hun kom til hans gemakker var han borte. Tjenerene så etter Marie Antoinette og deres barn, men alle var borte. Kongen flyktet fra folkemassene sammen med Marie Antoinette og sine barn, Marie Therese og Ludvig Karl.

Fluktplanen lyktes – nesten. De prøvde å nå den kongetro byen Montmedy. Drouet forfølger kareten til Varennes, der han varsler nasjonalgarden og får stoppet kongen. Flukten er slutt etter 24 timer.

Ludvig den 16.

Ludvig 16, konge av Frankrike fra 1774 til 1792, sønn av Ludvig 15s sønn Ludvig og Maria Josefa av Sachsen; 1770 gift med Marie Antoinette, datter av Maria Theresia av Østerrike. Han var den siste franske eneveldige konge, og ble til slutt offer for revolusjonen. Ludvigs personlighet gjorde ham helt uegnet til å møte de oppgaver som kom til å hvile på ham.

Han var ikke i stand til med konsekvens å støtte de reformvennlige ministere han utnevnte; da Turgots reformer møtte motstand hos de privilegerte, lot han ham få avskjed 1776; den samme skjebne rammet Turgots etterfølgere Necker, Calonne og Brienne. Da Necker til sist måtte kalles tilbake, ble generalstendene kalt sammen, og Den franske revolusjonen brøt ut (1789).

© 2021 Klasseblogg 8A 2017

Theme by Anders NorenUp ↑