Klasseblogg 8A 2017

We are best together❤️

Author: Mikkel J

Bastillen blir stormet

Av Mikkel Jemtgeaard
14. Juli 1789

I Paris stormet store folkemasser gjennom gatene. Våpenbutikker og våpenlagre blir stormet. Etter vært så gikk en folkemengde til angrep på Bastillen, en stor og trist festning som også fungerte som et fengsel. Folkemassen angrep Bastillen og befridde de fangene som var der. Kommandanten ble drept og tatt av hode, så ble hodet sat på en stake og beret rundt i byn. Så ble det opprettet en egen garde, som skulle forsvare nasjonalforsamlingen mot militære angrep fra kongen.

Frankrike før revolusjonen

Samfunnet var delt i tre stender: førstestanden var kirken med prester og de som var i kirken. Andrestanden var adelen med adelsmenn, hertuger, baroner og grever. Tredjestanden var folket med bønder, de som ikke hadde så mye penger, borgere og alle de som ikke hadde så mye makt.

© 2021 Klasseblogg 8A 2017

Theme by Anders NorenUp ↑