Problemer i Frankrike

Tiden 1785-1788.

Frankrikes støtte i amerikanernes krig mot Storbritannia har ledet til store pengeproblemer. Befolkningsøkningen har forverret fattigdomsproblemene.

Frankrike som støttet amerikanernes krig.

Frankrike som støttet amerikanernes krig.

Ferre folk har råd til brød nå som prisene har steget. Kornhøstingen har vært dårlig i det siste og er årsaken til at prisene har steget. Store mengder med folk strømmer inn i storbyene og kvinner slår på tomme gryter.

Urettferdige skatter og avgifter

Rike adelsmenn eier store jordbruksområder, og krever skatter av bønder som bor på områdene deres. Selv behøver ikke adelsmenn å betale skatt, uansett hvor rike de er. Bønder og andre arbeidere syntes dette er urettferdig. Det er bare bønder, landarbeidere, håndverkere, og småhandelsmenn som må å betale skatt.

Pengeproblemer og stenderforsamling

Kongen og staten mangler penger og vil kreve skatt av adelsmennene, men adelen har ikke hatt lyst til å gå med på det. Kongen har kalt inn til en stenderforsamling, men de tre forskjellige stendene er uenige om hvordan det skal stemmes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.