Frankrike mot kongen

image26. August 1789

I går angrep bønder og landarbeidere adelsmennenes herregårder! Noen av adelsfamiliene ble drept, og gods ble brent ned.

Enkelte av vitnene hørte at de ville ha nye grunnlover, og betale mindre i skatt. Etter angrepet på adelsmennene og deres familier, angrep de Bastillen for å få tak i kongen. Idag kom nyheten om at kongen gir opp. Etter dette kom nyheten om at nye rettigheter har blitt vedtatt. Her er noen av de viktigste:

Mennesker er født frie og forblir frie og like i rettigheter. Sosiale forskjeller kan bare være basert på hva folk gjør.
Målet med alle politiske sammenslutninger er bevart av de naturlige og ukrenkelige menneskerettigheter. Disse rettighetene er frihet, eiendom, sikkerhet og motstand mot undertrykkelse.
Loven har bare rett til å forby slike handlinger som er skadelige for samfunnet. Ingenting kan være forbudt, uten at det er forbudt med lov, og ingen kan tvinge noen til å gjøre noen ulovlig.
Ingen kan bli anklaget, arrestert eller anholdt, uten at det er fast satt ved lov og i henhold til det som står i loven de som anskaffer, påskynder, utfører, eller gir vilkårlige ordrer om henrettelser, burde bli straffet, men en vær borger som blir stevnet kan arresteres etter loven, må adlyde middelbart; han gjør seg skyldig ved å gjøre mott stand.

Til sammen ble det laget 16 nye rettigheter og folket har feiret i gatene siden nyheten slapp ut.
Skrevet av Matas

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.