Menneskerettigheter!

Menneskerettigheter!

Det er ikke bare kongen som har stor makt, det er også adelsmennene, det vil si hertuger,grever eller baroner.
Men bøndene derimot, de har ikke noe makt. De bøndene som bor på sitt området slapp å betale skatt. Hvis de går på noen andres område, må de betale. Adelsmennene, de slapp å betale skatt i det hele tatt. Men det vil vi få en slutt på. Vi at adelsmennene også skal betale skatt. Det er ikke rettferdig at bønder og andre landarbeidere, håndverkere, små handelsmenn
må betale skatt, men ikke adelsmennene.

Adelsmennene har også mang andre fordeler også: de fineste jobbene i staten var det bare adelsmannen som kunne få. De kunne også kreve skatt av bøndene.

Dette er noen av grunnene til ar bønder må betale skatt:

• Bare adelsmenn fikk ha vinpresse, og bonden måtte betale
for å få presset druene sine til vin.

• Bare adelsmenn fikk ha mølle, og bonden måtte betale dor å få malt kornet sitt.

• Hvis en bonde jagde saueflokken sin gjennom landsbyen, måtte han betale støvskatt til adelsmannen fordi sauene støvet opp veien.

• Adelsmannen skulle ha avgift når en sønn arvet gården etter faren.

• Mange steder fikk bare adelsmannen ha okse. Så når bonden ville ha paret kua si, måtte han gå til adelsmannen med en – og betale avgift for paringen.

• Det var bare adelsmannen som fikk drive jakt. Hvis en bonde prøvde seg på å jakte, ble det kalt krypskyting, og det ble straffet strengt.

• Den katolske kirken hadde også store fordeler
— bonden måtte gi tiende, det vil si en tidel av alt han dyrket til kirken.

I følge bøndene har kongen undertrykt bønder, men ikke adelsmennene.
Nå sitter han i fengsel, for å ha misbrukt stillingen som konge.

Disse reglene og avgiftene var likevel ikke de samme over hele landet, men det varierte fra sted til sted.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.