Revolusjons terror

I september 1792 hadde flere land sluttet seg sammen med Østerrike og gått i krig mot Frankrike. Ble du uvenner med en nabo, risikerte du at han meldte deg til revolusjonsdomstolen, hvis ikke du meldte ham først. De som ledet revolusjonen, ble etter hvert uenige seg imellom. Revolusjonen spiser sine barn, ble det sagt. Mange ledende revolusjonære ble henrettet etter indre stridigheter. I 1794 ble advokaten Maximilien Robespierre, den mest uhyggelige av revolusjonslederne, lagt under giljotinen. De siste seks ukene han levde, fikk han tatt livet av nesten 1400 mennesker. Etter at Robespierre var død, ble det roligere forhold i landet. Fra 1793 til 1794 regner en med at mellom 30 000 og 40 000 mennesker ble henrettet. To av dem var kongen og dronningen.image

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.