Vurdering av grunnloven

Jeg synes grunnloven kunne vært strengere. Og det er teit at lovene ikke blir fulgt. som loven at alle er likeverdige, men de blir jo ikke behandlet likt, og kvinnene hadde jo ikke fått noen type rettigheter. Og grunnloven prøver jo kongen å styre over. Og mange av reglene er veldig gode men de som er gode de blir jo ikke fulgt, og jeg mener at det kommer til å bli bedre og bedre etter som tiden går. Og tiden er jo som en sti som at man starter i en stor svart skog og ettersom du kommer lengre og lengre ut av skogen og det blir lysere og lysere tider går alt bedre og bedre, og livet går videre selv etter du er dø så lever sjelen din videre og etter hvert så er det nok slutten på stien. Men dine slektninger går videre. Selv uten deg og snart er det åpen himmel og livet er nesten perfekt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.