Revolusjons terror

I september 1792 hadde flere land sluttet seg sammen med Østerrike og gått i krig mot Frankrike. Ble du uvenner med en nabo, risikerte du at han meldte deg til revolusjonsdomstolen, hvis ikke du meldte ham først. De som ledet revolusjonen, ble etter hvert uenige seg imellom. Revolusjonen spiser sine barn, ble det sagt. Mange … [Read more…]