Menneskerettigheter!

Menneskerettigheter! Det er ikke bare kongen som har stor makt, det er også adelsmennene, det vil si hertuger,grever eller baroner. Men bøndene derimot, de har ikke noe makt. De bøndene som bor på sitt området slapp å betale skatt. Hvis de går på noen andres område, må de betale. Adelsmennene, de slapp å betale skatt … [Read more…]