Bønder for likhet

For noen uker siden ble Bastillen stormet av mange sinte bønner, ikke lenge etter begynte mange andre bønner å gjøre det samme. de begynte å storme gårdene til adelsmenn å true familiene deres, For å få rettighetene sine. -de kom in på gåren min å holdt familien min til fange, de sa at jeg ikke … [Read more…]