Kvinnetoget i Versailles

Marsjen mot kongen I dag begynte folket å gå i protest mot kongen og dronningen. Flere kvinner kledd i hvit går med fakler og høygafler mot stedet vår konge holder til. Det er mødre, tjenestepiker, protistuerte og gatehandlere. Flere og flere I dag den 5 oktober 1789 er flere kvinner på vei til å samles … [Read more…]

Kvinnetog i Versailles!

Kvinne-tog i Versailles 6. Oktober 1789. Det har en stund vært uroligheter i landet med blant annet lite penger og sult. I går kveld stormet kvinnene i Paris, Versailles. Les mer om saken her. «Det er kvinnene som sulter mest og det er kvinnene sulten går utover. Vi har ikke råd til mat til familiene … [Read more…]

Kvinnetoget til Versailles

Kvinnetoget Intervju av kvinnene i kvinnetoget Hvorfor går dere i tog? Vi går i tog på grunn av at det har blitt vanskelig å få tak i mat fordi pris på brød har blitt høyere. Hvorfor er det ikke noen menn i toget? Mennene var i krigen hele tiden, så de kunne ikke komme for … [Read more…]

Bra med initiativ

Dette er et leserinnlegg angående kvinnetoget til Versailles. Jeg mener at det er bra at noen endelig tok initiativ. De gikk tre mil i øsende regnvær, det viser hvor ille forholdene er i landet. Det var tusenvis av kvinner som gikk i toget, de hadde ikke varme klær, de fleste gikk i filler. Det at … [Read more…]

Kongen har gitt seg!!!

I dag tok kvinnene i Paris initiativet, de er på vei mot kongens slott i Versailles, mens de har ropt brød til Paris brød til Paris. Siden kongen har satt opp brødprisen, kvinnene er bevæpnet med stokker, staur eller høygafler. Det er øsende regn og kvinnene er kledd i filler. De har fortsatt tre mil … [Read more…]

Menneskerettighetserklæringen

Etter stormingen av Bastillen, så sprer opprøret seg fra Paris til andre byer og utover på landsbygda. Folket angriper adelsmennenes herregårder! Adelsmennsfamilier blir drept! Folket er virkelig sinte, de vil ha likestilling! Panikken griper adelsmennene i nasjonalforsamlingen. Heretter skal alle franskmenn ha like rettigheter! Nasjonalforsamlingen vedtar en menneskerettighetserklæring, den blir bygd opp på samme måte … [Read more…]

Folket er sinte

I dag har det stormet store grupper mellom gatene i Paris. Våpenlager og våpenbutikker ble plyndret. Folkemengden har også gått til angrep på bastillen. Folkemengden er så sure og sinte på kongen så de bestemte seg da for å samles i store grupper og storme bastillen. Folkemassen angrep festningen og befridde de få fangene som … [Read more…]

Dronningen er tilbake!

MARIE ANTOINETTE Et intervju av Matilde Sperrud. Marie Antoinette er dronningen av Frankrike. I det siste har det vært mye vold og brutale handlinger på enkelte steder i Paris. Vi spør Marie Antoinette om hva henne syntes om dette. Jeg skjønner ikke hvorfor bøndene er så sure, forteller Marie. Alt det maset om at de … [Read more…]

Tredjestanden vant!

    Kongen hadde innkalt Stenderforsamlingen den 5 mai 1789 for å løse pengeproblemer til kongen. Dette kom som et sjokk på folket siden det ikke hadde skjedd på 175 år! Grunnen til at kongen innkalte til krisemøte var pengeproblemer. Kongen hadde brukt altfor mye penger på å støtte frihetskrigen i Amerika. Krig koster, og … [Read more…]