Da revolusjonen brøt ut, var det Ludvig 16. som var konge. Født 23. august 1754, død 21. januar 1793. Han var ikke en god konge. Han var ubesluttsom og ikke oppdratt til å bli konge. Han hadde en far og to brødre som stod i arverekken før han, men alle disse døde.

Ludvig 16. var den siste eneveldige kongen i Frankrike. Han var konge fram til 1792, og ble i 1793 offer for revolusjonen. Han giftet seg med den østeriske prinsessen Marie Antoinette. De var ikke veldig gamle da de måtte gifte seg med hverandre. Ludvig var 16 år og Marie var 15.
Sammen fikk Marie Antoinette og Ludvig 4 barn; Marie-Therese-Charlotte, Louis-Joseph-Xavier-Francois, Ludvig og Marie Sophie Helene Beatrice