Kongen manglet penger etter krigen mot Storbritannia. Kongen visste ikke hva han skulle gjøre så han kalte inn en stenderforsamling. Dette hadde ikke skjedd på 175 år.

Stenderforsamlingen besto av 1139 menn. Førstestanden ble representert av kriken og besto av 291 personer, andrestanden ble representert av adelen og besto av 270 personer og tredjestanden ble representerte av folket og besto av 578 personer. Det tok dem en og en halv måned for å bestemme hvordan de skulle stemme. V is alle skulle få en stemme hadde tredjestanden vunnet så det ville ikke første og andrestanden. Hvis hver stand skulle få en stemme hadde første og andrestanden vunnet så det ville ikke tredjestanden. Etter de en og en halv måned tok tredjestanden grepet. De erklærte at de, alene, representerte folket og derfor ble nasjonalforsamlingen. Mange prester og adelsmenn sluttet seg til tredjestanden.
Hvorfor tok dere valget å slutte seg til tredjestanden?
-fordi vi forstår at måten dette landet styres på er helt feil, det at folket betaler alt for oss er ikke riktig.
Dette likte ikke kongen så han sendte soldater til å jage bort forsamlingen, men adelen som støttet tredjestanden trakk sverdet og kongen måtte gi opp. Da jeg var der for et par dager siden når det skjedde var det glovarmt i salen, folk var slitne. Når soldatene kom så man hvor seriøst dette var. Adelen trakk sverdet av sinne og man kunne se hvor oppgitt og irritert kongen var der han sto, alle trodde at tredjestanden hadde vunnet.