Under den Franske revolusjonen gikk folket i opprør mot de som hadde makt. Etter revolusjonen spredte det seg revolusjonstanker rundt omkring under Napoleons Krigen. Krigen førte til at alle land ville ha en egen grunnlov og være fri fra kongen og kirkens makt. Etter hvert fikk alle europeiske land grunnlover basert på frihet, likhet og brorskap. Norge er et av disse landene som bygger på tankene fra revolusjonen som var frihet, likhet og brorskap. Norge hadde lenge hatt en union med Sverige og Danmark, men etter hvert ville Norge ha noe for seg selv og gjorde seg selv om til en demokrati, der folket har større makt.