Frankrike i en tragedie – ny grunnlov!

Jeg synes dette ikke er akseptabelt. Jeg har alltid hvert på samme parti som Kongen. Jeg har alltid følgt hans ordre. Og jeg har blitt trent opp til soldat av kongen, så jeg synes ikke folk bare kan mene noe også blir det skrevet en grunnlov. Kongen har bare gjort godt her i Paris, og … [Read more…]

Rettighetserklæringen

Bønder og landsmenn angrep og drepte adelsmenn og familier for og kjempe for menneskerettighet. Deretter vedtok narsjonalforsamlingen en menneskerettighetserklæring som bygde på mange av de samme prinsippene som den amerikanske uavhengighetserklæringen. Så fikk narsjonalforsamlingen i gang med og lage en ny grunnlov. Narsjonalforsamlingen brukte 3 måneder på erklæringen. Se intervju i teksten. Forfatter og rapporter: Renate Rosell