Hva førte egentlig revolusjonen i Frankrike til? Her kommer noen eksempler på hva revolusjonen i Frankrike førte til.

Menneskerettighetene fra revolusjonen var inspirasjon til mange andre land. Norges grunnlov ble preget av rettighetene. Revolusjonen i Tyskland og Russland ble inspirert av Frankrikes. Maktfordelingsprinsippet ble også tatt i bruk i mange andre land.
Jeg synes at slagordene fra revolusjonslederne var bra: frihet, likhet og

brorskap. Mange andre land har nok tatt inspirasjon fra disse ordene.
Den franske revolusjonen førte også til at Frankrike ble en republikk. Presidenten i Frankrike idag er François Hollande.
Revolusjonen ble også en inspirasjon for bønder fra andre land. De kan tenke, hvis Bøndene i Frankrike kan skape forandring, så klarer vi det og. Ytringsfriheten ble også til p.g.a den Franske revolusjon.
Før revolusjonen hadde folket nesten ikke noe makt, og nå er de med på å bestemme. Det var bra at folket vikle ha forandring.

Hadde verden hvert annerledes idag?
Hvis ikke revolusjonen i Frankrike gjedde hvert, så kunne kanskje ikke folket kunne stemme i mange land. Det hadde kanskje fortsatt vært en eneveldig konge som bestemte alt, og hvis det var en dårlig konge så var det dårlig for folket.