Author Archives: Robin M

Bastillien

 

Nå står jeg ved Bastillien. Mange mennesker roper.
Det er vogner som brenner og soldater som skyter.
Det er masse folk som ligger døde på bakken, det kommer stadig flere og flere.
Jeg blir skutt på av den ene soldaten. Han traff meg i beinet. Det kommer mange soldater som har vendt seg mot kongen. Dem kommer med kanoner og våpen. soldatene har sluttet og skyte, kommandanten har vendt seg til kongen. Folket blir rasende på han. De halsugde kommandanten. Det er fest,dem har det hyggelig. Det er mange hus som er sprengt her.

Revelusjon

Før revolusjonene

Tredje standen, hvordan har bøndene det i 1700 tallet.
Bøndene hadde det ikke så bra dem måtte betale mye skatt og dem jobba veldig hardt.
Hvis dem skulle gå på beite med geitene måtte dem betale støv avgift for dem støva på veien til adlene
Tredje standen måte betale mye skatt til kongen og adlene, og dem måtte gi 10% av alt de tjente til kirken. Mange bønder jobbet på kirkens jord, dem hadde mye avgifter hvis de skulle male korn måtte de betale avgift og masse andre ting.

Andre standen , adlene som adler hertuger baroner eller grever skulle beskytte landet sitt og krige, det var rike folk med store eiendommer.
Dem krevde mye skatt. Privileger dem måtte imponere kongen og kjempe for landet sitt. De slapp og betale skatt de samme som prestene

Førstestanden gesistlige eneveldig kongen før revolusjonene Ludvig den 16 var Frankrikes konge fra 1774 til,1792. Ludvig den 16 var den siste franske eneveldig konge og til slutt offer for revulosjonen.
Med en stemme avgjorde giljotieren den 21 januar 1793.
Prester på den tida var veldig rike dem fikk inn mye skatt og mye mat det var mange katolske kirker.
Borgere