For et svik for folket! Dette er vi absolutt ikke enige i

Her om dagen leste jeg om den nye grunnloven i avisen,
men jeg var ikke så veldig fornøyd når jeg leste det som stod der. Der stod det at maktfordelingen var tredelt, og det vil si at det er ikke bare kongen som bestemmer hvordan landet skal styres. Det som jeg ikke var fornøyd med, var at bare menn som hadde god intekt, formue eller en eiendom kunne stemme. Damene fikk absolutt ikke være med på dette.

Min mening om den nye grunnloven!

Jeg er absolutt misfornøyd med hvordan stemmeretten har blitt. Det er veldig urettferdig at det bare er menn som får lov til å stemme, og i tilegg må man ha en eiendom, formue eller en god inntekt. Selv om jeg er en adelsmann syntes jeg det er veldig urettferdig at kvinner og resten av folket som kanskje ikke har så mye penger skal få stemme.

 

Hilsen en veldig sint adelsmann.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.