Klima forandringer påvirker dyr

På grun av global oppvarming begynner isen å smelte og det blir varmere samtidig som artene som bor på disse kalle strøkene må flytte seg med kullen. Men va skjer når isen er helt borte? Foreksempel isbjørnene hva med de de bor og lever jo på kalle strøk. Synes du det er retferdig at vi forurenser så mye og påvirker temperaturen på jorden så mye at arter dør ut, dyr må tilpasse seg det nye klimaet. Tenker du noen gang på hva som foreksempel ville ha hent vis all is på jorden forsvinner forgodt???. Vel hvis isen smelter så stiger vannet også for som du vet er jo is og vannbad et samme. og vis all isen smelter vil landsbyer eller storbyer ligge under vann og karnsje det blir det Poseidon`s nye forsvunnede by. Har du virkelig lyst til å påvirke dyrearter eller dyreliv? For det har en stor konsekvens og det begynner å synes.image