Overfiske

Et miljø problem er overfiske, vi fisker for mye fisk så det blir for lite mat for andre dyr som også spiser fisk. I tidlig 1990 tallet ble de store fiskeriene ødelagt, etter den hendelsen trodde og håpet folk at fiskene skulle komme tilbake i løpet av noen år, men det skjedde ikke havet har vært svart i snart to tiår. Årsaken kan være at det har funnet sted evolusjonære endringer, og at bestanden befinner seg under et nivå som er i stand til å opprettholde en populasjon som det går an å høste. Dette kommer til å ha store konsekvenser. En ting som kan skje er at fiskene blir borte for alltid som resulterer i alvorlige økonomiske og miljømessige konsekvenser for verden for øvrig.

image